ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติ

 สถานที่เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างคุณแม่และบุตร

 ทุกวันจันทร์ที่ 2ของเดือน ระหว่างเวลา 10:3012:00.( ยกเว้นเดือน ส.ค. /ต.ค./ม.ค. )

 หมายกำหนดการ

   

 สถานที่โยโกฮาม่าชิโคนังโคคุไซโคริวเลานจ์ อาคารออฟฟิศทาวเวอร์ชั้น13   รถไฟใต้ดินและ รถไฟสายเคคิว

 (สถานีคะมิโอโอคะ) โดยไม่ต้องสมัครมาร่วมได้ในวันที่กำหนดไว้ ค่าร่วมครั้งละ100เยนจ่ายในวันที่มาร่วม

 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โคนังโคคุไซโคริวเลานจ์ชั้น13  


แนะนำการเรียนการสอนแบบรายบุคคลหรือตัวต่อตัว 

  ~สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัว

1. การสอนรายบุคคลนี้คืออะไร?

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นของเลานจ์เปิดทำการสอนสัปดาห์ละ7ครั้ง

เนื่องจากในบางครั้งคนที่ไม่สามารถเข้าร่วมเรียนในห้องเรียนได้

ทางเราจะแนะนำให้รู้จักกับครูอาสาสมัครที่สามารถสอนภาษาญี่ปุ่นให้คุณได้แบบตัวต่อตัว

2.การลงทะเบียนเรียน
ผู้ที่ต้องการเรียนแบบตัวต่อตัวขอเชิญลงทะเบียนเรียนได้ที่ประชาสัมพันธ์เลานจ์

วันหยุดของเลานจ์ทุกวันพุธที่ 3เดือนและในช่วงวันหยุดสิ้นปีและปีใหม่
3.อื่น ๆ

กรณีค่าเล่าเรียนแบบตัวต่อตัว คุณไม่จำเป็นต้องจ่าย

แต่กรุณาจ่ายค่าเดินทางและค่าถ่ายเอกสารในการสอนให้กับครูอาสาสมัคร
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์เลาจน์

เด็กเรียน

 ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มฮัปปะ ปี2013   สถานที่ : ห้องเรียนของโคนังโคคุไซโคริวเล้านจ์

กำหนดการ:  เดือนหนึ่งมี 3 ครั้ง เสาร์ที่ 1,3 และ 4   ของเดือน  เด็กประถม และ เด็กมัธยมต้น เวลา 13001410.

เป้าหมาย.รับสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับเด็กประถมและมัธยมต้นชาวต่างชาติที่ยังไม่เก่งภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

เนื้อหา:  เรียนวิชาการ ,ญี่ปุ่น ต่างๆ และอื่น ๆ    กรุณาแจ้งครูผู้สอนทุกครั้งในกรณีหยุดหรือขาดเรียน

 การอธิบายเกี่ยวกับการสมัคร:  จะมีทุกครั้งหลังเลิกเรียนของกลุ่มฮัปปะ  กรุณาโทรนัดหมายก่อนล่วงหน้า