日本語 > Tagalog

最終更新日2021年11月21日 

Yokohama Konan Kokusai Koryu Lounge

 
 

Pandayuhang pag-aaral ng PC

 

Dayuhang nakakabasa ng katakana・hiragana ay maaring makapag-aral.Panimula ng PC, word, excel, power point internet, Digital Camera・movie atbp. isahang pagtuturo ang ginaganap.

※Kurso ay taon 3 beses, Mayo, Setyembre, Enero nagsisimula. Bawat kurso ay 6 beses. Bawat kurso ay hanggang 10 kataong mauuna

Ang Konan Kokusai Kouryu Lounge ay, kinomisyon ng Kagawaran ng Konan at pinamamahalaan ng boluntaryong lokal na mamamayan, ito ay isang pasilidad na nagiging isang pamilyar na batayan para sa mga gawaing pandaigdigang pakikipagpalitan.

Ukol sa pandaigdigang pakikipagpalitan at boluntaryong akitibo, at sa mga nais magsimulang gumanap nito ay magaang na maaaring makagamit dito, palawakin natin ang network ng pandaigdigang pakikipagpalitan.

Sa pandayuhang tulong o suporta, pagpapakunsulta, pagpapalagayang loob sa mga dayuhan at kapaligirang mamamayan, sa pagpapalalim ng pakikipag-kaibigan ay mayroong mga aktibo at silid aralan ng nihonggo ay ginaganap.

Tuloy kayo sa Kagawaran ng Konan

Matatagpuan ang papel na ito sa Kagawaran ng Konan.

Lounge News


Lugar:Purok ng Konan Publikong Pang-kalusugan at Sentrong Pang-kapakanan(Kagawarang Opisina 4F)


Kami ay mga katutubong mananalita(Katutubong salita ang makaka-usap).

Ang mga konsulta sa Tagalog ay maari na ngayon sa pamamagitan ng telepono o online hanggang Marso 7.

Kung mayroong pag aalinlangan sa pang-araw-araw na pamumuhay, maaring makapag-pakunsulta sa mga katutubong mananalita.

Tumawag muna bago magtungo sa Lounge.

Pagsasalin sa wika at sulat ay ginaganap.

Sa pag aalinlangan ay huwag mag atubiling tumawag.

lamang at magpareserba 

*  ang konsultasyon ng Tagalog ay maaari sa pamamagitan ng telepono o on-line mula Nobyembre 28.

Telepono045-848-0990

Patnubay sa araw at oras ng mga kawad 

Wika

Araw

Tanggapan

Espanol

Ika-1 at 3  Lunes

 12:00 - 16:00

Taylandes

Ika-2 at 4 Lunes

1000 – 1400

Intsik

Tuwing Martes

 0930 - 1330

Ingles

Ika-1 Miyerkules

 0930 - 13:30

Tagalog

Ika-2 at 4 Sabado

sa pamamagitan ng telepono o on-line

 14:00 – 18:00

Koreya

Ika-1 at 3 Huwebes

 12:00 - 16:00

Rusiya

Ika 1 at 3 Biyernes

10:00 - 14:00

       2022.4.1

Pandayuhang Suporta

Pag-aaral ng Nihonggo

 

Ang pag-aaral ng nihonggo ay, para sa baguhang dayuhan ay mayroong silid aralan ng nihonggo. Sa mga nais magpataas ng kakayahan ay mayroon ding silid pag-aaralan.

  • Klase pang Lunes    PM
  • Klase pang Martes       AM/PM
  • Klase pang Biyernes  AM/PM
  • Klase pang Sabado  AM

※Sa pagbabago ng semestre ay Abril, Setyembre at Enero.

Pandaigdigang lugar ng ina at sanggol

 

Ibat-ibang bansa, bata at ina magtipon-tipon tayo.

Magkantahan, maglaro, magkasayahan tayo!!

Taga-pangalaga,Nars, Nutrisyonista na kawad at maaring makapagpakunsulta.

 English   中 文   한 글  Tagalog  Español   ภาษาไท   pусский  (2021.7.1sg)

Pang-kabataang pag-aaral”Happa”

 

Pag-aaral para sa dayuhang hindi nakakapagsalita ng nihonggo na nasa elementarya at mataas na mag-aaral.

nihonggo at paksa ang pag-aaralan

Tuwing ika-1 at ika at ika-4 ng Sabado 13:00~14:10 ginaganap

Bogo Cafe

Bogo (母語)Cafe

Hindi makapag-salita ng nihonggo o banyaga, ibat-ibang bansa masayang pakikipag-usap sa kapihan.

Hindi lamang pakiki-pagusap, sayawan at kantahan ay makakagiliwan.

Hindi kailangan ng reserbasyon. Aantayin namin ang inyong pagdalo.

Pamamaraan ng Pag-tungo

(1) Pagtungo-sa estasyon

 

Ang Yumeoooka Office Tower ay, matatagpuan sa Keihin Kyukou at Yokohama Shie Subway sa taas katabi lamang ng estayon ng Kamioooka.

Matatagpuan ang Konan Kokusai kouryu Lounge sa ika-13 palapag ng Yumeoooka Office Tower. Ika-2 palapag ng bungawang pasukan ng elevator-A ang tunguan.

(2)Sa larawan nakasaad ang paliwanag patungo sa konan Lounge.

▼Sa magtutungo sa Konan Lounge mula sa Keihin Kyuko Home

▼Sa magtuttungo sa Konan Lounge mula pasuka sa Yumeoooka Office Tower 1F

▼Sa magtutungo sa Konan lounge mula Yokohama Shi Ei Subaway

 

(3)Lugar

〒233-0002 Yokohama Shi Konan Ku Kamiooka Nishi 1-6-1

Yumeoooka Office Tower 13F

Tel:045-848-0990, Fax:045(848)3669

URL:https://www.konanlounge.com/

Mail:konan-international-lounge@yokohama.email.ne.jp

 

(4) Oras ng Tanggapan

9:00am – 9:00pm:Lunes ~ Sabado

9:00am – 5:00pm:Linggo at Pistang Opisyal・Pahinga

 

(5) Saradong Araw

Tuwing ika-3 Miyerkoles

Katapusan ng Taon (Disyembre 29-Disyembre 31)

Pagbubukas ng Taon (Enero 1- Enero 3)

Link

Ibat-ibang wikang papel pakikipanayam

(http://www.kifjp.org/)

Last Up date 2021.1.10.