作成日2013年 更新日2014年

Panabit na maliliit na pamaypay

★Paggamit ng damit Kimono panabit maging malamig ang paligid.★

Petsa:Mayo 9, 2014(Biyernes)13:30~15:30   

Lugar:Yumeooka Office Tower 13F Lounge silid aralan

Patala:Abril 11(Biyernes) magtungo・tumawag

Kabayaran:\1,000(sangkap)bayaran sa araw nagaganapin

Dalahin:Gunting・Pamunas

Limita:30 kataong mauuna

Pandaigdigang Pakikipagpalitan sa larangan ng Pag-luluto

★Menu: Robapun (Karneng binudbod sa kanin),(Alimasag at tokwa sabaw at malamig na bins at pampaganda ng kinis ng mukhang panghimagas)★

Petsa: Abril 19 (Sabado) 10:00~14:00 Lugar: Yumeooka Office Tower 10F silid lutuan

Patala: Marso11(Martes) magtungo sa patala Halaga: \1.300 (magbayad pagkapatala, walang balikan maaari proxy)

Limita: 30 kataong mauuna Dalahin: Apron・pamunas

12/6  Gawang Kamay: Pang Hawayang Binuhol na Kuwintas Tagaturo:  Murakami Mikiko (Klase sa aralan ng panggawa ng Buhol na Kuwintas sa lugar ng Zushi)

 *Gamitin ang Buhol na Hawayang kuwintas upang gumawa ng malaki at maliit na lalagyananng bitbiting telepono at panabit sa kard.

 Petsa: Disyembre 6,2012 (Huwebes) 13:30 – 15:30  

 Lugar: Yumeooka Office Tower 13F silid aralan

 Patala: Nobyembre 11 (Linggo) magtungo o tumawag 

 Halaga: \700 (Pang-materyales) magbayad sa araw ng pagdalo

 Dalahin: gunting                Limita: sa mauunang 30 aplikante

 Tagapamahala: Yokohama Konan Kokusai kouryu Lounge 045-848-0990

(2012.10.26)

1/25 Pandaigdigang Pakikipagpalitan sa Pagluluto

Pamamaraan ng paggawa ng kape sa Instant Nescafe at matamis

Petsa: Enero 25 (Biyernes) 14:00 - 16:00   Lugar: Yumeooka Office Tower 10F silid lutuan

Apila: Disyembre 11 (Martes) magtungo o tumawag lamang

Halaga: \500 sa araw na gaganapin * ipaalam bago gaganapin kung hindi makakarating

Limita: 30 kataong mauuna    Dalahin: Apron at pamunas

Tagapamahala: Yokohama Konan Kokusai Kouryu lounge TEL: 045-848-0990  FAX:045-848-3669

Taga-akakibat: Korporasyon ng Nestle Japan (2012.10.27)

1/20.Libreng Konsultasyon Sa Pampublikong Notaryo Para sa dayuhan  

Pampublikong Notaryo:  Mr Mizusaki Akihiko·Ms Murata Kei

Gusto kong makatanggap ng mga indibidwal na pagpapayo sa pamamagitan ng takdang pakikipagtagpo

Tumatanggap din sa araw na yaon, kung sakaling magkulang sa oras ay ipagpatawad na.

Kung sakaling dumami ang bilang ng magpapakunsulta maige na ilagay sa (selyadong sobre) at ipadala lamang.

Petsa: Enero 20, 2013 (Linggo)  14:00 – 16:00  

Lugar: Konan Kokusai Kouryu Lounge (Silid aralan)

Limita: 20 kataong mauuna          Simula ng Apila:Disyembre 11, 2012 (Martes)

Tumawag o magtungo lamang Tel: 045-848-0990  FAX: 045-848-3669(2012.11.18)