日本語 > Tagalog

Yokohama Konan Kokusai Koryu Lounge

Ang Konan Kokusai Kouryu Lounge ay, kinomisyon ng Kagawaran ng Konan at pinamamahalaan ng boluntaryong lokal na mamamayan, ito ay isang pasilidad na nagiging isang pamilyar na batayan para sa mga gawaing pandaigdigang pakikipagpalitan.

Ukol sa pandaigdigang pakikipagpalitan at boluntaryong akitibo, at sa mga nais magsimulang gumanap nitoay magaang na maaaring makagamit dito, palawakin natin ang network ng pandaigdigang pakikipagpalitan.

Sa pandayuhang tulong o suporta, pagpapakunsulta, pagpapalagayang loob sa mga dayuhan at kapaligirang mamamayan, sa pagpapalalim ng pakikipag-kaibigan ay mayroong mga aktibo at silid aralan ng nihonggo ay ginaganap.

sumusuporta sa impormasyon

 Pag-aaral ngNihonggo

 May Ibat-ibang kulturang sanggol at Lugar sa mga Ina

 Pag-aaral ng PC para sa mga dayuhan

 Pagtuturo sa mga Kabataan

   Panimula ng pribadong mga aralin

Inpormasyon sa kaganapan

lounge Panimula

(1) Araw na naririto ang tagalog staff (2014.03.20 W)

Araw

Oras

Ika-1 ng Sabado
Ika-3 ng Huwebes

 10:000~14:00

(2)  Lugar

   Lugar 〒233-0002 Yokohama City, Konan ward, Kamiooka Nishi 1-6-1

                              Yumeooka Office Tower 13F

 TEL:045-848-0990     FAX:045-848-3669

 URL:http://www.konanlounge.com/

 Mail Address:konan-international-lounge@yokohama.email.ne.jp

(3)Direksyon at Mapa

  Sumakay ng Keihin Kyuko at bumaba sa estasyon ng kamioooka,
gayun din sa paggamit ng Subway bumaba rin sa estasyon ng Kamioooka

 

(4)Araw na bukas ang aming tanggapan

Lunes ~Sabado Simula sa umaga  alas 9:00 hanggang 9:00 ng gabi 

Tuwing sabado at linggo simula alas 9:00 ng umaga hanggang alas 5:00 ng Hapon

Kami po ay sarado tuwing ikatlo ng Miyerkules ng buwan 
(5)Araw na kami ay sarado  

  Katapusan ng taon (12/29~12/31) 
  Bagong Taon (1/1~1/3)  

(6)Matatagpuan

matatagpuan sa Konan Lounge Yumeooka Office Tower 13 flr.

Kung nais ninyo kaming bisitahin ang elevator ay nasa 2nd.flr.ng building na nakasulat sa taas. 

2011  update 2012